Mer om Rafael

Rafael föddes 1483 i staden Urbino. Då Raffaello var enbart 8 år gammal dog hans mor Magia Ciarla. Rafael hade stor släkt både på sin pappas och sin mammas sida och en man som kom att betyda mycket för den unge Rafael var hans morbror Simma Ciarla. Simma var en ansedd ämbetsman i Urbino och denne man kom att hjälpa Rafael under hans uppväxt.

Då Rafael var åtta år påbörjades hans konstnärliga undervisning i faderns målarverkstad. Precis som för andra lärjungar i verkstaden bestod arbetet till en början av att fungera som dräng åt fadern, men ganska snart upptäcktes Rafaels fantastiska begåvning.

Rafaels karriär började i Florens, men ganska snart flyttade han till Rom. Rafael påverkades av de stora konstnärerna Michelangelo och Leonardo da Vinci. Rafael fick omedelbart stor framgång i Rom och han kallades också ”den rike och av påven högt betrodde”.

Den rike köpmannen Chigi anlitade Rafael vid flertalet tillfällen. Chigi lät bland annat uppföra en stor villa med trädgård. Denna villa kallas idag Villa Farnesina.Han uppförde också ett mäktigt stall för alla sina hästar. Detta stall ritades av Rafael. Rafael hade nu bredvid sin målarateljé en arkitektateljé.

1514 blev Rafael utnämnd till chef för Peterskyrkans nybyggnad vilket blev en stor utmaning för honom. De sista åren av sitt liv ägnade han denna viktiga uppgift.

Bland de största verk av Rafael kan nämnas:

Madonna i det gröna Detta verk skall ha varit en gåva till vännen Taddes Taddei

Sixtinska madonnan Denna bild är hela 2,65 m hög och är nog det mest kända verket av Rafael

I Pantheon ligger Rafaels trolovade Maria Bibbiena begravd. Denna flicka var mycket ung då hon förlovade sig med Rafael. Tyvärr avled Maria innan bröllopet och hon sörjdes djupt av Rafael.

En annan kvinna som kom att betyda mycket för Rafael var en mjölnardotter ”La Fornarina”. Denna kvinna sägs vara förebild till många av Rafaels madonnor.

Vid påsken 1520 blev Rafael mycket sjuk och på långfredagen dog han blott 37 år gammal. Rafael fick en ståtlig begravning och vilar nu vid Maria Bibbienas sida i Pantheon.Rafael föddes 1483 i staden Urbino. Då Raffaello var enbart 8 år gammal dog hans mor Magia Ciarla. Rafael hade stor släkt både på sin pappas och sin mammas sida och en man som kom att betyda mycket för den unge Rafael var hans morbror Simma Ciarla. Simma var en ansedd ämbetsman i Urbino och denne man kom att hjälpa Rafael under hans uppväxt.

Då Rafael var åtta år påbörjades hans konstnärliga undervisning i faderns målarverkstad. Precis som för andra lärjungar i verkstaden bestod arbetet till en början av att fungera som dräng åt fadern, men ganska snart upptäcktes Rafaels fantastiska begåvning.

Rafaels karriär började i Florens, men ganska snart flyttade han till Rom. Rafael påverkades av de stora konstnärerna Michelangelo och Leonardo da Vinci. Rafael fick omedelbart stor framgång i Rom och han kallades också ”den rike och av påven högt betrodde”.

Den rike köpmannen Chigi anlitade Rafael vid flertalet tillfällen. Chigi lät bland annat uppföra en stor villa med trädgård. Denna villa kallas idag Villa Farnesina.Han uppförde också ett mäktigt stall för alla sina hästar. Detta stall ritades av Rafael. Rafael hade nu bredvid sin målarateljé en arkitektateljé.

1514 blev Rafael utnämnd till chef för Peterskyrkans nybyggnad vilket blev en stor utmaning för honom. De sista åren av sitt liv ägnade han denna viktiga uppgift.

Bland de största verk av Rafael kan nämnas:

Madonna i det gröna Detta verk skall ha varit en gåva till vännen Taddes Taddei

Sixtinska madonnan Denna bild är hela 2,65 m hög och är nog det mest kända verket av Rafael

I Pantheon ligger Rafaels trolovade Maria Bibbiena begravd. Denna flicka var mycket ung då hon förlovade sig med Rafael. Tyvärr avled Maria innan bröllopet och hon sörjdes djupt av Rafael.

En annan kvinna som kom att betyda mycket för Rafael var en mjölnardotter ”La Fornarina”. Denna kvinna sägs vara förebild till många av Rafaels madonnor.

Vid påsken 1520 blev Rafael mycket sjuk och på långfredagen dog han blott 37 år gammal. Rafael fick en ståtlig begravning och vilar nu vid Maria Bibbienas sida i Pantheon.