Michelangelo

Michelangelo Buonarroti föddes 1475 och dog 1564. Michelangelo startade sin bana som konstnär i Florens. Vid hans första besök i Rom under åren 1496 till 1500 färdigställde han, blott dryga 20 år gammal Pieta som finns att beskåda i Peterskyrkan. Efter detta verk blev han en stor erkänd konstnär och väl hemkommen till Florens högg han där jättestatyn David som stod klar 1504.

Michelangelo fick senare ytterligare uppdrag i Rom för påven Julius II. Tanken var att han skulle skapa påvens gravmonument, men dessa arbeten avbröts då påven gav Michelangelo uppdraget att dekorera Sixtinska kapellets tak. Michelangelo åtog sig arbetet och under fyra års tid från år 1508 låg han ensam på rygg på ställningarna och målade taket i Sixtinska kapellet.

Påven Paulus III anlitade också Michelangelo för att måla Yttersta Domen som finns på väggen bakom högaltaret.

Yttersta Domen i Sixtinska kapellet blev det sista stora verk som Michelangelo utförde. Han dog fyra år efter att Yttersta Domen var färdigställd.

Mer om Michelangelo

Redan då Michelangelo Buonarotti var bara drygt 20 år fick han i uppdrag att hugga ”det vackraste verk i marmor som Rom någonsin skådat”. Hur denna unge Michelangelo lyckades skapa något så vackert som ”Pieta” är en gåta. Att i marmor kunna hugga ut denna underbara skulptur föreställande jungfru Maria med Jesus i sina armar. Många håller nog med om att det blev Michelangelos vackraste skulptur. Pieta finns att beskåda i Peterskyrkan . Pieta är skyddad bakom glas, efter att en våldsverkare gav sig på Pieta med en hammare och skadade den svårt. Lyckligtvis lyckades man restaurera mästerverket.

Under två år kämpade Michelangelo med att hugga ut David ”Mr Universum” ur ett 9 ton tungt marmorblock på torget i Florens. Det var ett enormt tungt arbete. Många nätter stannade han kvar på torget i Florens, sov en stund på marken, och högg och högg med enorm frenesi i över två år. 1504 var jätteskulpturen David klar och kunde avtäckas på torget i Florens av den då 29-årige Michelangelo.

Under fyra års tid låg Michelangelo på rygg högt uppe på ställningar under taket i Sixtinska Kapellet och målade Genesis, Skapelsen. Dessa underbara målningar var enormt ansträngande att måla och Michelangelos kropp värkte av den svåra arbetsställningen i det, på vintrarna, fuktiga och kalla kapellet. På denna mer än 1 000 m2 stora yta i taket på Sixtinska Kapellet har Michelangelo återskapat ca 800 olika anatomiska bilder av män. Dock var Michelangelo aldrig helt nöjd med sina målningar utan rev och målade ideligen om.

Michelangelos barndom var svår. Hans mor var ständigt gravid och hon dog redan då Michelangelo var 6 år. Några år bodde han hos en stenhuggarfamilj i Florens. Michelangelos far hade inte någon förståelse för hans önskan att bli konstnär. Michelangelo fick kämpa hårt för att övertyga sin far om att han skulle få bli stenhuggare. Fadern hade helt andra planer för sin son.

När Michelangelo närmade sig slutet av sitt liv våndades han över hur han skulle bli mottagen av Gud efter sin död. Han ansåg sig misslyckad och ängslades över om Gud verkligen skulle ta emot honom. Detta avspeglas i ”den Yttersta Domen” målad på en vägg i Sixtinska Kapellet. Målningen speglar den fasa som möter syndare på den yttersta dagen.

Michelangelo var ett geni, oöverträffad som konstnär, men han levde sitt liv som en svårt splittrad själ. Han var mycket ensam, tyckte han var ful och plågades av svår ångest. Han hade vad man vet inget förhållande med någon kvinna. Michelangelo ansåg att ”en vacker själ ger en vacker kropp”. För att få en vacker själ var det viktigt att avhålla sig från sex. Michelangelo ansåg att ville man leva länge och ha en rent inre skulle man så sällan som möjligt ha sex. Detta syns tydligt i avbildningen av fördrivelsen ur Eden som han målade i taket i Sixtinska Kapellet. Innan Adam och Eva åt av äpplet i Eden var de vackra och unga, men då de fördrivs har Eva förvandlats till en ful, skrynklig gammal kvinna.

Michelangelo var fascinerad av den manliga kroppen. De män han avbildade var oerhört vackra atleter och mycket muskulösa. Till och med kvinnorna han målade fick ofta en manlig kropp. Kanske hade Michelangelo en dragning mot det manliga könet, men det är inte bekräftat.

Michelangelo, denna man som skapat så mycket vackert och lämnat efter sig sådana fantastiska mästerverk, levde sitt liv i ensamhet och svårmod. Vid slutet av sitt liv ansåg han sig misslyckad både som konstnär och som person.